Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cable" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "kabel" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Cable

[Kabel]
/kebəl/

noun

1. A telegram sent abroad

  synonym:
 • cable
 • ,
 • cablegram
 • ,
 • overseas telegram

1. Een telegram dat naar het buitenland wordt gestuurd

  synoniem:
 • kabel
 • ,
 • cablegram
 • ,
 • overzeese telegram

2. A conductor for transmitting electrical or optical signals or electric power

  synonym:
 • cable
 • ,
 • line
 • ,
 • transmission line

2. Een geleider voor het verzenden van elektrische of optische signalen of elektrische stroom

  synoniem:
 • kabel
 • ,
 • lijn
 • ,
 • transmissielijn

3. A very strong thick rope made of twisted hemp or steel wire

  synonym:
 • cable

3. Een zeer sterk dik touw gemaakt van gedraaide hennep of staaldraad

  synoniem:
 • kabel

4. A nautical unit of depth

  synonym:
 • cable
 • ,
 • cable length
 • ,
 • cable's length

4. Een nautische diepte-eenheid

  synoniem:
 • kabel
 • ,
 • kabellengte

5. Television that is transmitted over cable directly to the receiver

  synonym:
 • cable television
 • ,
 • cable

5. Televisie die via de kabel rechtstreeks naar de ontvanger wordt verzonden

  synoniem:
 • kabeltelevisie
 • ,
 • kabel

6. A television system that transmits over cables

  synonym:
 • cable
 • ,
 • cable television
 • ,
 • cable system
 • ,
 • cable television service

6. Een televisiesysteem dat via kabels uitzendt

  synoniem:
 • kabel
 • ,
 • kabeltelevisie
 • ,
 • kabelsysteem

verb

1. Send cables, wires, or telegrams

  synonym:
 • cable
 • ,
 • telegraph
 • ,
 • wire

1. Stuur kabels, draden of telegrammen

  synoniem:
 • kabel
 • ,
 • telegraaf
 • ,
 • draad

2. Fasten with a cable

 • "Cable trees"
  synonym:
 • cable

2. Vastmaken met een kabel

 • "Kabelbomen"
  synoniem:
 • kabel

Examples of using

Bending the cable too tightly can also adversely affect the signal quality.
Te strak buigen van de kabel kan ook de signaalkwaliteit nadelig beïnvloeden.
Tom doesn't have cable TV.
Tom heeft geen kabel-tv.
They're working hard to get the cable laid in time.
Ze werken er hard aan om de kabel op tijd te laten leggen.