Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "broom" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "bezem" in Nederlandse taal

EnglishDutch

Broom

[Bezem]
/brum/

noun

1. A cleaning implement for sweeping

 • Bundle of straws or twigs attached to a long handle
  synonym:
 • broom

1. Een reinigingswerktuig voor vegen

 • Bundel rietjes of twijgen bevestigd aan een lange handgreep
  synoniem:
 • bezem

2. Any of various shrubs of the genera cytisus or genista or spartium having long slender branches and racemes of yellow flowers

  synonym:
 • broom

2. Elk van de verschillende struiken van de geslachten cytisus of genista of spartium met lange slanke takken en trossen gele bloemen

  synoniem:
 • bezem

3. Common old world heath represented by many varieties

 • Low evergreen grown widely in the northern hemisphere
  synonym:
 • heather
 • ,
 • ling
 • ,
 • Scots heather
 • ,
 • broom
 • ,
 • Calluna vulgaris

3. Gewone heide uit de oude wereld, vertegenwoordigd door vele variëteiten

 • Laag groenblijvend op grote schaal gekweekt op het noordelijk halfrond
  synoniem:
 • heide
 • ,
 • ling
 • ,
 • Schotse heide
 • ,
 • bezem
 • ,
 • Calluna vulgaris

verb

1. Sweep with a broom or as if with a broom

 • "Sweep the crumbs off the table"
 • "Sweep under the bed"
  synonym:
 • sweep
 • ,
 • broom

1. Veeg met een bezem of alsof met een bezem

 • "Veeg de kruimels van de tafel"
 • "Sweep onder het bed"
  synoniem:
 • vegen
 • ,
 • bezem

2. Finish with a broom

  synonym:
 • broom

2. Eindig met een bezem

  synoniem:
 • bezem

Examples of using

Tom handed Mary the broom.
Tom gaf Mary de bezem.
In the Netherlands, it is the custom that, when during the construction of a house the highest point has been reached and the roof is ready for tiling, the client treats the construction workers to so-called "tile beer" to celebrate this. A flag is then placed on the ridge of the house. If the client is too stingy to treat, not a flag, but a broom is placed.
In Nederland is het de gewoonte dat bij de bouw van een woning het hoogste punt is bereikt en het dak klaar is om te betegelen, de opdrachtgever trakteert de bouwvakkers op zogenaamd "tegelbier" om dit te vieren. Vervolgens wordt een vlag op de rand van het huis geplaatst. Als de cliënt te gierig is om te behandelen, geen vlag, maar een bezem wordt geplaatst.
A new broom sweeps clean.
Een nieuwe bezem veegt schoon.