Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "breed" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "ras" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Breed

[Ras]
/brid/

noun

1. A special variety of domesticated animals within a species

 • "He experimented on a particular breed of white rats"
 • "He created a new strain of sheep"
  synonym:
 • breed
 • ,
 • strain
 • ,
 • stock

1. Een speciale variëteit aan gedomesticeerde dieren binnen een soort

 • "Hij experimenteerde met een bepaald ras van witte ratten"
 • "Hij creëerde een nieuwe schapenstam"
  synoniem:
 • ras
 • ,
 • stam
 • ,
 • voorraad

2. A special type

 • "Google represents a new breed of entrepreneurs"
  synonym:
 • breed

2. Een speciaal type

 • "Google vertegenwoordigt een nieuw ondernemersras"
  synoniem:
 • ras

verb

1. Call forth

  synonym:
 • engender
 • ,
 • breed
 • ,
 • spawn

1. Roep

  synoniem:
 • engender
 • ,
 • ras
 • ,
 • spawn

2. Copulate with a female, used especially of horses

 • "The horse covers the mare"
  synonym:
 • breed
 • ,
 • cover

2. Copuleren met een vrouwtje, vooral gebruikt door paarden

 • "Het paard bedekt de merrie"
  synoniem:
 • ras
 • ,
 • dekking

3. Cause to procreate (animals)

 • "She breeds dogs"
  synonym:
 • breed

3. Oorzaak van de voortplanting van ( dieren )

 • "Ze fokt honden"
  synoniem:
 • ras

4. Have young (animals) or reproduce (organisms)

 • "Pandas rarely breed in captivity"
 • "These bacteria reproduce"
  synonym:
 • breed
 • ,
 • multiply

4. Jonge ( dieren ) hebben of ( organismen ) reproduceren

 • "Panda's broeden zelden in gevangenschap"
 • "Deze bacteriën planten zich voort"
  synoniem:
 • ras
 • ,
 • vermenigvuldigen

Examples of using

The Great Dane is a breed of domestic dog known for its giant size.
The Great Dane is een hondenras dat bekend staat om zijn gigantische formaat.
Rats breed rapidly.
Ratten broeden snel.
Bacteria will not breed in alcohol.
Bacteriën broeden niet in alcohol.