Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bounce" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "stuiteren" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Bounce

[Stuiteren]
/baʊns/

noun

1. The quality of a substance that is able to rebound

  synonym:
 • bounce
 • ,
 • bounciness

1. De kwaliteit van een stof die kan herstellen

  synoniem:
 • stuiteren
 • ,
 • veerkracht

2. A light, self-propelled movement upwards or forwards

  synonym:
 • leap
 • ,
 • leaping
 • ,
 • spring
 • ,
 • saltation
 • ,
 • bound
 • ,
 • bounce

2. Een lichte, zelfrijdende beweging naar boven of naar voren

  synoniem:
 • sprong
 • ,
 • springen
 • ,
 • lente
 • ,
 • zout
 • ,
 • gebonden
 • ,
 • stuiteren

3. Rebounding from an impact (or series of impacts)

  synonym:
 • bounce
 • ,
 • bouncing

3. Herstellen van een impact ( of reeks effecten )

  synoniem:
 • stuiteren

verb

1. Spring back

 • Spring away from an impact
 • "The rubber ball bounced"
 • "These particles do not resile but they unite after they collide"
  synonym:
 • bounce
 • ,
 • resile
 • ,
 • take a hop
 • ,
 • spring
 • ,
 • bound
 • ,
 • rebound
 • ,
 • recoil
 • ,
 • reverberate
 • ,
 • ricochet

1. Terugspringen

 • Spring weg van een impact
 • "De rubberen bal stuiterde"
 • "Deze deeltjes zijn niet resileerbaar, maar verenigen zich nadat ze zijn samengekomen"
  synoniem:
 • stuiteren
 • ,
 • resile
 • ,
 • neem een hop
 • ,
 • lente
 • ,
 • gebonden
 • ,
 • rebound
 • ,
 • terugslag
 • ,
 • weerkaatsen
 • ,
 • ricochet

2. Hit something so that it bounces

 • "Bounce a ball"
  synonym:
 • bounce

2. Raak iets zodat het stuitert

 • "Stuiter een bal"
  synoniem:
 • stuiteren

3. Move up and down repeatedly

  synonym:
 • bounce
 • ,
 • jounce

3. Ga herhaaldelijk op en neer

  synoniem:
 • stuiteren
 • ,
 • springen

4. Come back after being refused

 • "The check bounced"
  synonym:
 • bounce

4. Kom terug nadat je geweigerd bent

 • "De cheque stuiterde"
  synoniem:
 • stuiteren

5. Leap suddenly

 • "He bounced to his feet"
  synonym:
 • bounce

5. Sprong plotseling

 • "Hij stuiterde overeind"
  synoniem:
 • stuiteren

6. Refuse to accept and send back

 • "Bounce a check"
  synonym:
 • bounce

6. Weigeren te accepteren en terug te sturen

 • "Stuiter een cheque"
  synoniem:
 • stuiteren

7. Eject from the premises

 • "The ex-boxer's job is to bounce people who want to enter this private club"
  synonym:
 • bounce

7. Uit het pand worden geworpen

 • "Het is de taak van de ex-bokser om mensen te stuiteren die deze privéclub willen betreden"
  synoniem:
 • stuiteren