Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "betray" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "verraad" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Betray

[Verraad]
/bɪtre/

verb

1. Reveal unintentionally

 • "Her smile betrayed her true feelings"
  synonym:
 • betray
 • ,
 • bewray

1. Onbedoeld onthullen

 • "Haar glimlach verraadde haar ware gevoelens"
  synoniem:
 • verraad
 • ,
 • bewray

2. Deliver to an enemy by treachery

 • "Judas sold jesus"
 • "The spy betrayed his country"
  synonym:
 • betray
 • ,
 • sell

2. Door verraad aan een vijand leveren

 • "Judas heeft jezus verkocht"
 • "De spion heeft zijn land verraden"
  synoniem:
 • verraad
 • ,
 • verkopen

3. Disappoint, prove undependable to

 • Abandon, forsake
 • "His sense of smell failed him this time"
 • "His strength finally failed him"
 • "His children failed him in the crisis"
  synonym:
 • fail
 • ,
 • betray

3. Teleurstellen, onhoudbaar blijken te zijn

 • Verlaten, verlaten
 • "Zijn reukvermogen liet hem deze keer in de steek"
 • "Zijn kracht liet hem uiteindelijk in de steek"
 • "Zijn kinderen hebben hem in de crisis in de steek gelaten"
  synoniem:
 • falen
 • ,
 • verraad

4. Be sexually unfaithful to one's partner in marriage

 • "She cheats on her husband"
 • "Might her husband be wandering?"
  synonym:
 • cheat on
 • ,
 • cheat
 • ,
 • cuckold
 • ,
 • betray
 • ,
 • wander

4. Seksueel ontrouw zijn aan iemands huwelijkspartner

 • "Ze bedriegt haar man"
 • "Zou haar man kunnen ronddwalen?"
  synoniem:
 • bedriegen
 • ,
 • hoorndrager
 • ,
 • verraad
 • ,
 • dwalen

5. Give away information about somebody

 • "He told on his classmate who had cheated on the exam"
  synonym:
 • denounce
 • ,
 • tell on
 • ,
 • betray
 • ,
 • give away
 • ,
 • rat
 • ,
 • grass
 • ,
 • shit
 • ,
 • shop
 • ,
 • snitch
 • ,
 • stag

5. Geef informatie over iemand weg

 • "Hij vertelde het aan zijn klasgenoot die het examen had bedrogen"
  synoniem:
 • aan de kaak stellen
 • ,
 • vertel verder
 • ,
 • verraad
 • ,
 • weggeven
 • ,
 • rat
 • ,
 • gras
 • ,
 • shit
 • ,
 • winkel
 • ,
 • snitch
 • ,
 • hert

6. Cause someone to believe an untruth

 • "The insurance company deceived me when they told me they were covering my house"
  synonym:
 • deceive
 • ,
 • betray
 • ,
 • lead astray

6. Iemand een onwaarheid laten geloven

 • "De verzekeringsmaatschappij heeft me bedrogen toen ze me vertelden dat ze mijn huis dekten"
  synoniem:
 • bedriegen
 • ,
 • verraad
 • ,
 • dwaal af

Examples of using

I won't betray Tom.
Ik zal Tom niet verraden.
I'd rather die than betray my friends!
Ik ga liever dood dan mijn vrienden te verraden!
To translate is to betray.
Vertalen is verraden.