Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "benefit" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "voordeel" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Benefit

[Voordeel]
/bɛnəfɪt/

noun

1. Financial assistance in time of need

  synonym:
 • benefit

1. Financiële bijstand op tijd van nood

  synoniem:
 • voordeel

2. Something that aids or promotes well-being

 • "For the benefit of all"
  synonym:
 • benefit
 • ,
 • welfare

2. Iets dat welzijn bevordert of bevordert

 • "Ten behoeve van iedereen"
  synoniem:
 • voordeel
 • ,
 • welzijn

3. A performance to raise money for a charitable cause

  synonym:
 • benefit

3. Een voorstelling om geld in te zamelen voor een liefdadigheidszaak

  synoniem:
 • voordeel

verb

1. Derive a benefit from

 • "She profited from his vast experience"
  synonym:
 • profit
 • ,
 • gain
 • ,
 • benefit

1. Een voordeel behalen

 • "Ze profiteerde van zijn enorme ervaring"
  synoniem:
 • winst
 • ,
 • voordeel

2. Be beneficial for

 • "This will do you good"
  synonym:
 • benefit
 • ,
 • do good

2. Gunstig zijn voor

 • "Dit zal je goed doen"
  synoniem:
 • voordeel
 • ,
 • goed doen

Examples of using

If you want to get a long-drawn benefit from this book, don't think once skimming the cream is enough for that.
Als je een langdradig voordeel uit dit boek wilt halen, denk dan niet dat als je eenmaal de room hebt afgeroomd, dat genoeg is.
Students, when you want to say something, think about it three times before you say it. Speak only if your words will benefit yourselves and others. Do not speak if it brings no benefit.
Studenten, als je iets wilt zeggen, denk er dan drie keer over na voordat je het zegt. Spreek alleen als uw woorden uzelf en anderen ten goede zullen komen. Spreek niet als het geen voordeel oplevert.
This law will benefit the poor.
Deze wet komt de armen ten goede.