Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bend" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "buigen" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Bend

[Buigen]
/bɛnd/

noun

1. A circular segment of a curve

 • "A bend in the road"
 • "A crook in the path"
  synonym:
 • bend
 • ,
 • crook
 • ,
 • twist
 • ,
 • turn

1. Een cirkelvormig segment van een curve

 • "Een bocht in de weg"
 • "Een boef in het pad"
  synoniem:
 • buigen
 • ,
 • boef
 • ,
 • verdraaien
 • ,
 • draaien

2. Movement that causes the formation of a curve

  synonym:
 • bending
 • ,
 • bend

2. Beweging die de vorming van een curve veroorzaakt

  synoniem:
 • buigen

3. Curved segment (of a road or river or railroad track etc.)

  synonym:
 • bend
 • ,
 • curve

3. Gebogen segment ( van een weg of rivier of spoor etc. )

  synoniem:
 • buigen
 • ,
 • curve

4. An angular or rounded shape made by folding

 • "A fold in the napkin"
 • "A crease in his trousers"
 • "A plication on her blouse"
 • "A flexure of the colon"
 • "A bend of his elbow"
  synonym:
 • fold
 • ,
 • crease
 • ,
 • plication
 • ,
 • flexure
 • ,
 • crimp
 • ,
 • bend

4. Een hoekige of ronde vorm gemaakt door vouwen

 • "Een vouw in het servet"
 • "Een plooi in zijn broek"
 • "Een plicatie op haar blouse"
 • "Een buiging van de dikke darm"
 • "Een bocht van zijn elleboog"
  synoniem:
 • vouwen
 • ,
 • vouw
 • ,
 • plicatie
 • ,
 • flexuur
 • ,
 • krimp
 • ,
 • buigen

5. A town in central oregon at the eastern foot of the cascade range

  synonym:
 • Bend

5. Een stad in het centrum van oregon aan de oostelijke voet van de cascade range

  synoniem:
 • Buigen

6. Diagonal line traversing a shield from the upper right corner to the lower left

  synonym:
 • bend
 • ,
 • bend dexter

6. Diagonale lijn die een schild doorloopt van de rechterbovenhoek naar linksonder

  synoniem:
 • buigen
 • ,
 • bocht dexter

verb

1. Form a curve

 • "The stick does not bend"
  synonym:
 • bend
 • ,
 • flex

1. Vorm een curve

 • "De stok buigt niet"
  synoniem:
 • buigen
 • ,
 • flex

2. Change direction

 • "The road bends"
  synonym:
 • bend

2. Verander richting

 • "De weg buigt"
  synoniem:
 • buigen

3. Cause (a plastic object) to assume a crooked or angular form

 • "Bend the rod"
 • "Twist the dough into a braid"
 • "The strong man could turn an iron bar"
  synonym:
 • flex
 • ,
 • bend
 • ,
 • deform
 • ,
 • twist
 • ,
 • turn

3. Ervoor zorgen dat ( een plastic object ) een kromme of hoekige vorm aanneemt

 • "Buig de staaf"
 • "Verdraai het deeg tot een vlecht"
 • "De sterke man kan een ijzeren staaf draaien"
  synoniem:
 • flex
 • ,
 • buigen
 • ,
 • vervormen
 • ,
 • verdraaien
 • ,
 • draaien

4. Bend one's back forward from the waist on down

 • "He crouched down"
 • "She bowed before the queen"
 • "The young man stooped to pick up the girl's purse"
  synonym:
 • crouch
 • ,
 • stoop
 • ,
 • bend
 • ,
 • bow

4. Buig je rug naar voren vanaf de taille naar beneden

 • "Hij hurkte neer"
 • "Ze boog voor de koningin"
 • "De jongeman bukte zich om de tas van het meisje op te halen"
  synoniem:
 • hurken
 • ,
 • bukken
 • ,
 • buigen
 • ,
 • boog

5. Turn from a straight course, fixed direction, or line of interest

  synonym:
 • deflect
 • ,
 • bend
 • ,
 • turn away

5. Draai van een rechte koers, vaste richting of lijn van belang

  synoniem:
 • afbuigen
 • ,
 • buigen
 • ,
 • afwenden

6. Bend a joint

 • "Flex your wrists"
 • "Bend your knees"
  synonym:
 • flex
 • ,
 • bend

6. Buig een joint

 • "Flex je polsen"
 • "Buig je knieën"
  synoniem:
 • flex
 • ,
 • buigen

Examples of using

Witnesses told police that the train was travelling way over the speed limit when it derailed going around a bend.
Getuigen vertelden de politie dat de trein ver over de maximumsnelheid reed toen deze ontspoorde in een bocht.
It might be discreet of you to bend a little to the prevailing wind.
Het kan discreet van je zijn om een beetje te buigen voor de heersende wind.
I can't bend my right arm.
Ik kan mijn rechterarm niet buigen.