Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "belonging" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "behorend" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Belonging

[Behorend]
/bɪlɔŋɪŋ/

noun

1. Happiness felt in a secure relationship

  • "With his classmates he felt a sense of belonging"
    synonym:
  • belonging

1. Geluk gevoeld in een veilige relatie

  • "Met zijn klasgenoten voelde hij het gevoel erbij te horen"
    synoniem:
  • behorend

Examples of using

The investigations began last year with the confiscation of computer files belonging to a man from Magdeburg, Germany.
De onderzoeken zijn vorig jaar begonnen met de verbeurdverklaring van computerbestanden van een man uit Maagdenburg, Duitsland.
The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP.
De affaire Japanese Dentists Association is een incident met betrekking tot geheime donaties van de Japanese Dentists Association aan Diet-leden van de LDP.