Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bath" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "bad" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Bath

[Bad]
/bæθ/

noun

1. A vessel containing liquid in which something is immersed (as to process it or to maintain it at a constant temperature or to lubricate it)

 • "She soaked the etching in an acid bath"
  synonym:
 • bath

1. Een vat dat vloeistof bevat waarin iets is ondergedompeld ( om het te verwerken of om het op een constante temperatuur te houden of om het te smeren )

 • "Ze heeft de ets in een zuur bad geweekt"
  synoniem:
 • bad

2. You soak and wash your body in a bathtub

 • "He has a good bath every morning"
  synonym:
 • bath

2. Je laat je lichaam weken en wassen in een badkuip

 • "Hij heeft elke ochtend een goed bad"
  synoniem:
 • bad

3. A relatively large open container that you fill with water and use to wash the body

  synonym:
 • bathtub
 • ,
 • bathing tub
 • ,
 • bath
 • ,
 • tub

3. Een relatief grote open container die je met water vult en gebruikt om het lichaam te wassen

  synoniem:
 • bad
 • ,
 • badkuip

4. An ancient hebrew liquid measure equal to about 10 gallons

  synonym:
 • bath

4. Een oude hebreeuwse vloeibare maat gelijk aan ongeveer 10 gallon

  synoniem:
 • bad

5. A town in southwestern england on the river avon

 • Famous for its hot springs and roman remains
  synonym:
 • Bath

5. Een stad in het zuidwesten van engeland aan de rivier de avon

 • Beroemd om zijn warmwaterbronnen en romeinse overblijfselen
  synoniem:
 • Bad

6. A room (as in a residence) containing a bathtub or shower and usually a washbasin and toilet

  synonym:
 • bathroom
 • ,
 • bath

6. Een kamer ( zoals in een residentie ) met een bad of douche en meestal een wastafel en toilet

  synoniem:
 • badkamer
 • ,
 • bad

verb

1. Clean one's body by immersion into water

 • "The child should bathe every day"
  synonym:
 • bathe
 • ,
 • bath

1. Reinig je lichaam door onderdompeling in water

 • "Het kind moet elke dag baden"
  synoniem:
 • baden
 • ,
 • bad

Examples of using

Tom takes a bath almost every evening.
Tom neemt bijna elke avond een bad.
I was having a bath when the phone rang.
Ik was aan het baden toen de telefoon ging.
Hope you've enjoyed your bath!
Ik hoop dat je van je bad hebt genoten!