Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bang" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "bang" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Bang

[Bang]
/bæŋ/

noun

1. A vigorous blow

 • "The sudden knock floored him"
 • "He took a bash right in his face"
 • "He got a bang on the head"
  synonym:
 • knock
 • ,
 • bash
 • ,
 • bang
 • ,
 • smash
 • ,
 • belt

1. Een krachtige klap

 • "De plotselinge klap bracht hem op de grond"
 • "Hij nam een bash recht in zijn gezicht"
 • "Hij kreeg een knal op zijn hoofd"
  synoniem:
 • knock
 • ,
 • bash
 • ,
 • bang
 • ,
 • smash
 • ,
 • riem

2. A sudden very loud noise

  synonym:
 • bang
 • ,
 • clap
 • ,
 • eruption
 • ,
 • blast
 • ,
 • bam

2. Een plotseling zeer hard geluid

  synoniem:
 • bang
 • ,
 • klap
 • ,
 • eruption
 • ,
 • blast
 • ,
 • bam

3. A border of hair that is cut short and hangs across the forehead

  synonym:
 • bang
 • ,
 • fringe

3. Een haarrand die kort is geknipt en over het voorhoofd hangt

  synoniem:
 • bang
 • ,
 • franje

4. The swift release of a store of affective force

 • "They got a great bang out of it"
 • "What a boot!"
 • "He got a quick rush from injecting heroin"
 • "He does it for kicks"
  synonym:
 • bang
 • ,
 • boot
 • ,
 • charge
 • ,
 • rush
 • ,
 • flush
 • ,
 • thrill
 • ,
 • kick

4. Het snel vrijkomen van een voorraad affectieve kracht

 • "Ze hebben er een geweldige knal van gekregen"
 • "Wat een laars!"
 • "Hij kreeg een snelle haast door het injecteren van heroïne"
 • "Hij doet het voor de kick"
  synoniem:
 • bang
 • ,
 • boot
 • ,
 • charge
 • ,
 • rush
 • ,
 • flush
 • ,
 • thrill
 • ,
 • kick

5. A conspicuous success

 • "That song was his first hit and marked the beginning of his career"
 • "That new broadway show is a real smasher"
 • "The party went with a bang"
  synonym:
 • hit
 • ,
 • smash
 • ,
 • smasher
 • ,
 • strike
 • ,
 • bang

5. Een opvallend succes

 • "Dat nummer was zijn eerste hit en markeerde het begin van zijn carrière"
 • "Die nieuwe broadway-show is een echte smasher"
 • "Het feest ging met een knal"
  synoniem:
 • hit
 • ,
 • smash
 • ,
 • smasher
 • ,
 • strike
 • ,
 • bang

verb

1. Strike violently

 • "Slam the ball"
  synonym:
 • slam
 • ,
 • bang

1. Sla gewelddadig

 • "Slam de bal"
  synoniem:
 • slam
 • ,
 • bang

2. To produce a sharp often metallic explosive or percussive sound

 • "One of them banged the sash of the window nearest my bed"
  synonym:
 • bang

2. Om een scherp, vaak metaalachtig explosief of percussief geluid te produceren

 • "Een van hen sloeg tegen de vleugel van het raam dat het dichtst bij mijn bed lag"
  synoniem:
 • bang

3. Close violently

 • "He slammed the door shut"
  synonym:
 • slam
 • ,
 • bang

3. Heftig sluiten

 • "Hij sloeg de deur dicht"
  synoniem:
 • slam
 • ,
 • bang

4. Move noisily

 • "The window banged shut"
 • "The old man banged around the house"
  synonym:
 • bang

4. Beweeg luidruchtig

 • "Het raam sloeg dicht"
 • "De oude man sloeg door het huis"
  synoniem:
 • bang

5. Have sexual intercourse with

 • "This student sleeps with everyone in her dorm"
 • "Adam knew eve"
 • "Were you ever intimate with this man?"
  synonym:
 • sleep together
 • ,
 • roll in the hay
 • ,
 • love
 • ,
 • make out
 • ,
 • make love
 • ,
 • sleep with
 • ,
 • get laid
 • ,
 • have sex
 • ,
 • know
 • ,
 • do it
 • ,
 • be intimate
 • ,
 • have intercourse
 • ,
 • have it away
 • ,
 • have it off
 • ,
 • screw
 • ,
 • fuck
 • ,
 • jazz
 • ,
 • eff
 • ,
 • hump
 • ,
 • lie with
 • ,
 • bed
 • ,
 • have a go at it
 • ,
 • bang
 • ,
 • get it on
 • ,
 • bonk

5. Geslachtsgemeenschap hebben met

 • "Deze student slaapt met iedereen in haar studentenhuis"
 • "Adam kende eva"
 • "Werd je ooit intiem met deze man?"
  synoniem:
 • sleep together
 • ,
 • rol in het hooi
 • ,
 • love
 • ,
 • uithalen
 • ,
 • make love
 • ,
 • slapen met
 • ,
 • ga liggen
 • ,
 • seks hebben
 • ,
 • weten
 • ,
 • doe het
 • ,
 • wees intiem
 • ,
 • geslachtsgemeenschap hebben
 • ,
 • heb het weg
 • ,
 • heb het eraf
 • ,
 • schroef
 • ,
 • fuck
 • ,
 • jazz
 • ,
 • eff
 • ,
 • hump
 • ,
 • liggen met
 • ,
 • bed
 • ,
 • ga er eens mee aan de slag
 • ,
 • bang
 • ,
 • ga aan de slag
 • ,
 • bonk

6. Leap, jerk, bang

 • "Bullets spanged into the trees"
  synonym:
 • spang
 • ,
 • bang

6. Spring, eikel, knal

 • "Bullets spanged into the trees"
  synoniem:
 • spang
 • ,
 • bang

adverb

1. Directly

 • "He ran bang into the pole"
 • "Ran slap into her"
  synonym:
 • bang
 • ,
 • slap
 • ,
 • slapdash
 • ,
 • smack
 • ,
 • bolt

1. Direct direct

 • "Hij rende tegen de paal aan"
 • "Ran slaat tegen haar aan"
  synoniem:
 • bang
 • ,
 • slap
 • ,
 • slapdash
 • ,
 • smack
 • ,
 • bolt

Examples of using

He wants the most bang for his buck.
Hij wil de meeste waar voor zijn geld.