Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bag" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "zak" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Bag

[Zak]
/bæg/

noun

1. A flexible container with a single opening

 • "He stuffed his laundry into a large bag"
  synonym:
 • bag

1. Een flexibele container met een enkele opening

 • "Hij stopte zijn wasgoed in een grote tas"
  synoniem:
 • tas

2. The quantity of game taken in a particular period (usually by one person)

 • "His bag included two deer"
  synonym:
 • bag

2. De hoeveelheid wild die in een bepaalde periode ( gewoonlijk door één persoon is genomen )

 • "Zijn tas bevatte twee herten"
  synoniem:
 • tas

3. A place that the runner must touch before scoring

 • "He scrambled to get back to the bag"
  synonym:
 • base
 • ,
 • bag

3. Een plek die de hardloper moet aanraken voordat hij scoort

 • "Hij krabbelde om terug te gaan naar de tas"
  synoniem:
 • basis
 • ,
 • tas

4. A container used for carrying money and small personal items or accessories (especially by women)

 • "She reached into her bag and found a comb"
  synonym:
 • bag
 • ,
 • handbag
 • ,
 • pocketbook
 • ,
 • purse

4. Een container die wordt gebruikt voor het vervoeren van geld en kleine persoonlijke spullen of accessoires (, vooral door vrouwen )

 • "Ze reikte in haar tas en vond een kam"
  synoniem:
 • tas
 • ,
 • handtas
 • ,
 • portemonnee

5. The quantity that a bag will hold

 • "He ate a large bag of popcorn"
  synonym:
 • bag
 • ,
 • bagful

5. De hoeveelheid die een zak vasthoudt

 • "Hij at een grote zak popcorn"
  synoniem:
 • tas
 • ,
 • zakelijk

6. A portable rectangular container for carrying clothes

 • "He carried his small bag onto the plane with him"
  synonym:
 • bag
 • ,
 • traveling bag
 • ,
 • travelling bag
 • ,
 • grip
 • ,
 • suitcase

6. Een draagbare rechthoekige container voor het dragen van kleding

 • "Hij droeg zijn tasje mee naar het vliegtuig"
  synoniem:
 • tas
 • ,
 • reistas
 • ,
 • grip
 • ,
 • koffer

7. An ugly or ill-tempered woman

 • "He was romancing the old bag for her money"
  synonym:
 • bag
 • ,
 • old bag

7. Een lelijke of slecht gehumeurde vrouw

 • "Hij was aan het rommelen met de oude tas voor haar geld"
  synoniem:
 • tas
 • ,
 • oude tas

8. Mammary gland of bovids (cows and sheep and goats)

  synonym:
 • udder
 • ,
 • bag

8. Borstklier van runderen ( koeien en schapen en geiten )

  synoniem:
 • uier
 • ,
 • tas

9. An activity that you like or at which you are superior

 • "Chemistry is not my cup of tea"
 • "His bag now is learning to play golf"
 • "Marriage was scarcely his dish"
  synonym:
 • cup of tea
 • ,
 • bag
 • ,
 • dish

9. Een activiteit die je leuk vindt of waarbij je superieur bent

 • "Chemie is niet mijn kopje thee"
 • "Zijn tas leert nu golfen"
 • "Huwelijk was nauwelijks zijn gerecht"
  synoniem:
 • kopje thee
 • ,
 • tas
 • ,
 • schotel

verb

1. Capture or kill, as in hunting

 • "Bag a few pheasants"
  synonym:
 • bag

1. Vangen of doden, zoals bij de jacht

 • "Zak een paar fazanten"
  synoniem:
 • tas

2. Hang loosely, like an empty bag

  synonym:
 • bag

2. Hang losjes, als een lege tas

  synoniem:
 • tas

3. Bulge out

 • Form a bulge outward, or be so full as to appear to bulge
  synonym:
 • bulge
 • ,
 • bag

3. Uitpuilen

 • Vorm een uitstulping naar buiten, of wees zo vol dat hij lijkt uit te stralen
  synoniem:
 • uitstulping
 • ,
 • tas

4. Take unlawfully

  synonym:
 • pocket
 • ,
 • bag

4. Onrechtmatig nemen

  synoniem:
 • zak
 • ,
 • tas

5. Put into a bag

 • "The supermarket clerk bagged the groceries"
  synonym:
 • bag

5. In een tas gestopt

 • "De supermarktbediende heeft de boodschappen gepakt"
  synoniem:
 • tas

Examples of using

The English articles are bread-and-butter important. For instance, if I ask my English friend to hold my bag for a while, and then ask to give it back by saying "Give me bag", he'll probably steal the bag of the man standing around because he didn't understand which bag was meant.
De Engelse artikelen zijn brood en boter belangrijk. Als ik bijvoorbeeld mijn Engelse vriend vraag om mijn tas een tijdje vast te houden en dan vraag om hem terug te geven door te zeggen "Geef me tas", hij zal waarschijnlijk de tas stelen van de man die rondstaat omdat hij niet begreep welke tas bedoeld was.
Tom was carrying a duffel bag and a guitar case.
Tom droeg een plunjezak en een gitaarkoffer.
Tom gave me a dozen cookies in a plastic bag.
Tom gaf me een dozijn koekjes in een plastic zak.