Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "audacious" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "hoorzaam" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Audacious

[Audacious]
/ɑdeʃəs/

adjective

1. Invulnerable to fear or intimidation

 • "Audacious explorers"
 • "Fearless reporters and photographers"
 • "Intrepid pioneers"
  synonym:
 • audacious
 • ,
 • brave
 • ,
 • dauntless
 • ,
 • fearless
 • ,
 • hardy
 • ,
 • intrepid
 • ,
 • unfearing

1. Onkwetsbaar voor angst of intimidatie

 • "Gecontroleerde ontdekkingsreizigers"
 • "Onverschrokken verslaggevers en fotografen"
 • "Onverschrokken pioniers"
  synoniem:
 • gedurfd
 • ,
 • dapper
 • ,
 • dom
 • ,
 • onverschrokken
 • ,
 • winterhard
 • ,
 • onfeilbaar

2. Unrestrained by convention or propriety

 • "An audacious trick to pull"
 • "A barefaced hypocrite"
 • "The most bodacious display of tourism this side of anaheim"- los angeles times
 • "Bald-faced lies"
 • "Brazen arrogance"
 • "The modern world with its quick material successes and insolent belief in the boundless possibilities of progress"- bertrand russell
  synonym:
 • audacious
 • ,
 • barefaced
 • ,
 • bodacious
 • ,
 • bald-faced
 • ,
 • brassy
 • ,
 • brazen
 • ,
 • brazen-faced
 • ,
 • insolent

2. Onbeperkt door conventie of fatsoen

 • "Een gedurfde truc om te trekken"
 • "Een schaamteloze hypocriet"
 • "De meest bodacious vertoning van toerisme aan deze kant van anaheim" - los angeles times
 • "Kale leugens"
 • "Brutale arrogantie"
 • "De moderne wereld met zijn snelle materiële successen en brutaal geloof in de grenzeloze mogelijkheden van vooruitgang" - bertrand russell
  synoniem:
 • gedurfd
 • ,
 • blootsgezicht
 • ,
 • bodacious
 • ,
 • kaal
 • ,
 • koperachtig
 • ,
 • brutaal
 • ,
 • onbeschaamd

3. Disposed to venture or take risks

 • "Audacious visions of the total conquest of space"
 • "An audacious interpretation of two jacobean dramas"
 • "The most daring of contemporary fiction writers"
 • "A venturesome investor"
 • "A venturous spirit"
  synonym:
 • audacious
 • ,
 • daring
 • ,
 • venturesome
 • ,
 • venturous

3. Geneigd om risico's te nemen of te nemen

 • "Geurde visioenen van de totale verovering van de ruimte"
 • "Een gedurfde interpretatie van twee jacobijnse drama's"
 • "De meest gewaagde hedendaagse fictieschrijvers"
 • "Een avontuurlijke investeerder"
 • "Een vurige geest"
  synoniem:
 • gedurfd
 • ,
 • durven
 • ,
 • avontuurlijk
 • ,
 • venturous