Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "arouse" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "arouse" in Nederlandse taal

EnglishDutch

Arouse

[Arouse]
/əraʊz/

verb

1. Call forth (emotions, feelings, and responses)

 • "Arouse pity"
 • "Raise a smile"
 • "Evoke sympathy"
  synonym:
 • arouse
 • ,
 • elicit
 • ,
 • enkindle
 • ,
 • kindle
 • ,
 • evoke
 • ,
 • fire
 • ,
 • raise
 • ,
 • provoke

1. Roep ( emoties, gevoelens en reacties ) op

 • "Pest jammer"
 • "Lach een glimlach op"
 • "Oproepen van sympathie"
  synoniem:
 • wakker
 • ,
 • expliciet
 • ,
 • enkindle
 • ,
 • kindle
 • ,
 • oproepen
 • ,
 • vuur
 • ,
 • verhogen
 • ,
 • provoceren

2. Stop sleeping

 • "She woke up to the sound of the alarm clock"
  synonym:
 • wake up
 • ,
 • awake
 • ,
 • arouse
 • ,
 • awaken
 • ,
 • wake
 • ,
 • come alive
 • ,
 • waken

2. Stop met slapen

 • "Ze werd wakker met het geluid van de wekker"
  synoniem:
 • wakker worden
 • ,
 • wakker
 • ,
 • levend komen

3. Summon into action or bring into existence, often as if by magic

 • "Raise the specter of unemployment"
 • "He conjured wild birds in the air"
 • "Call down the spirits from the mountain"
  synonym:
 • raise
 • ,
 • conjure
 • ,
 • conjure up
 • ,
 • invoke
 • ,
 • evoke
 • ,
 • stir
 • ,
 • call down
 • ,
 • arouse
 • ,
 • bring up
 • ,
 • put forward
 • ,
 • call forth

3. In actie komen of tot stand brengen, vaak als bij toverslag

 • "Verhogen het spookbeeld van werkloosheid"
 • "Hij toverde wilde vogels in de lucht"
 • "Roep de geesten van de berg af"
  synoniem:
 • verhogen
 • ,
 • toveren
 • ,
 • aanroepen
 • ,
 • oproepen
 • ,
 • roeren
 • ,
 • bellen
 • ,
 • wakker
 • ,
 • ter sprake brengen
 • ,
 • naar voren gebracht
 • ,
 • roep

4. Cause to be alert and energetic

 • "Coffee and tea stimulate me"
 • "This herbal infusion doesn't stimulate"
  synonym:
 • stimulate
 • ,
 • arouse
 • ,
 • brace
 • ,
 • energize
 • ,
 • energise
 • ,
 • perk up

4. Reden om alert en energiek te zijn

 • "Koffie en thee stimuleren me"
 • "Deze kruideninfusie stimuleert niet"
  synoniem:
 • stimuleren
 • ,
 • wakker
 • ,
 • beugel
 • ,
 • energie geven
 • ,
 • extraatje

5. Cause to become awake or conscious

 • "He was roused by the drunken men in the street"
 • "Please wake me at 6 am."
  synonym:
 • awaken
 • ,
 • wake
 • ,
 • waken
 • ,
 • rouse
 • ,
 • wake up
 • ,
 • arouse

5. Oorzaak wakker of bewust worden

 • "Hij werd opgewonden door de dronken mannen op straat"
 • "Maak me alsjeblieft om zes uur wakker."
  synoniem:
 • wakker worden
 • ,
 • wakker

6. To begin moving, "as the thunder started the sleeping children began to stir"

  synonym:
 • arouse
 • ,
 • stir

6. Om te beginnen met bewegen: "toen de donder begon, begonnen de slapende kinderen te roeren"

  synoniem:
 • wakker
 • ,
 • roeren

7. Stimulate sexually

 • "This movie usually arouses the male audience"
  synonym:
 • arouse
 • ,
 • sex
 • ,
 • excite
 • ,
 • turn on
 • ,
 • wind up

7. Seksueel stimuleren

 • "Deze film wekt meestal het mannelijke publiek op"
  synoniem:
 • wakker
 • ,
 • seks
 • ,
 • opwinden
 • ,
 • inschakelen
 • ,
 • eindigen