Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ardor" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "ardor" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Ardor

[Ardor]
/ɑrdər/

noun

1. A feeling of strong eagerness (usually in favor of a person or cause)

 • "They were imbued with a revolutionary ardor"
 • "He felt a kind of religious zeal"
  synonym:
 • ardor
 • ,
 • ardour
 • ,
 • elan
 • ,
 • zeal

1. Een gevoel van sterke gretigheid ( gewoonlijk ten gunste van een persoon of oorzaak )

 • "Ze waren doordrenkt met een revolutionaire vurigheid"
 • "Hij voelde een soort religieuze ijver"
  synoniem:
 • ardor
 • ,
 • vurigheid
 • ,
 • elan
 • ,
 • ijver

2. Intense feeling of love

  synonym:
 • ardor
 • ,
 • ardour

2. Intens gevoel van liefde

  synoniem:
 • ardor
 • ,
 • vurigheid

3. Feelings of great warmth and intensity

 • "He spoke with great ardor"
  synonym:
 • ardor
 • ,
 • ardour
 • ,
 • fervor
 • ,
 • fervour
 • ,
 • fervency
 • ,
 • fire
 • ,
 • fervidness

3. Gevoelens van grote warmte en intensiteit

 • "Hij sprak met grote ijver"
  synoniem:
 • ardor
 • ,
 • vurigheid
 • ,
 • ijver
 • ,
 • vuur