Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "appear" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "verschijnen" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Appear

[Verschijnen]
/əpɪr/

verb

1. Give a certain impression or have a certain outward aspect

 • "She seems to be sleeping"
 • "This appears to be a very difficult problem"
 • "This project looks fishy"
 • "They appeared like people who had not eaten or slept for a long time"
  synonym:
 • look
 • ,
 • appear
 • ,
 • seem

1. Een bepaalde indruk geven of een bepaald uiterlijk aspect hebben

 • "Ze lijkt te slapen"
 • "Dit lijkt een heel moeilijk probleem te zijn"
 • "Dit project ziet er raar uit"
 • "Ze leken op mensen die lange tijd niet hadden gegeten of geslapen"
  synoniem:
 • kijken
 • ,
 • verschijnen
 • ,
 • lijken

2. Come into sight or view

 • "He suddenly appeared at the wedding"
 • "A new star appeared on the horizon"
  synonym:
 • appear

2. In zicht komen of zien

 • "Hij verscheen plotseling op de bruiloft"
 • "Een nieuwe ster verscheen aan de horizon"
  synoniem:
 • verschijnen

3. Be issued or published

 • "Did your latest book appear yet?"
 • "The new woody allen film hasn't come out yet"
  synonym:
 • appear
 • ,
 • come out

3. Worden uitgegeven of gepubliceerd

 • "Is je laatste boek al verschenen?"
 • "De nieuwe woody allen-film is nog niet uitgekomen"
  synoniem:
 • verschijnen
 • ,
 • kom naar buiten

4. Seem to be true, probable, or apparent

 • "It seems that he is very gifted"
 • "It appears that the weather in california is very bad"
  synonym:
 • appear
 • ,
 • seem

4. Lijkt waar, waarschijnlijk of duidelijk te zijn

 • "Het lijkt erop dat hij erg begaafd is"
 • "Het lijkt erop dat het weer in californië erg slecht is"
  synoniem:
 • verschijnen
 • ,
 • lijken

5. Come into being or existence, or appear on the scene

 • "Then the computer came along and changed our lives"
 • "Homo sapiens appeared millions of years ago"
  synonym:
 • appear
 • ,
 • come along

5. Ontstaan of bestaan, of verschijnen op het toneel

 • "Toen kwam de computer langs en veranderde ons leven"
 • "Homo sapiens verscheen miljoenen jaren geleden"
  synoniem:
 • verschijnen
 • ,
 • kom mee

6. Appear as a character on stage or appear in a play, etc.

 • "Gielgud appears briefly in this movie"
 • "She appeared in `hamlet' on the london stage"
  synonym:
 • appear

6. Verschijnen als een personage op het podium of verschijnen in een toneelstuk, enz.

 • "Gielgud verschijnt kort in deze film"
 • "Ze verscheen in` hamlet 'op het podium in londen"
  synoniem:
 • verschijnen

7. Present oneself formally, as before a (judicial) authority

 • "He had to appear in court last month"
 • "She appeared on several charges of theft"
  synonym:
 • appear

7. Zichzelf formeel presenteren, zoals vóór een ( gerechtelijke ) autoriteit

 • "Hij moest vorige maand voor de rechtbank verschijnen"
 • "Ze verscheen op verschillende beschuldigingen van diefstal"
  synoniem:
 • verschijnen

Examples of using

Northern lights appear all year round in Greenland.
In Groenland verschijnen het hele jaar door noorderlicht.
You're required by law to appear in person.
Je bent wettelijk verplicht om persoonlijk te verschijnen.
"Interesting, why do ghosts only appear at night?" - "Really? I've seen them in the daytime" - "Are you serious?"
"Interessant, waarom verschijnen spoken alleen' s nachts? '- "Werkelijk? Ik heb ze overdag gezien "-" Meen je dat?"