Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "altogether" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "helemaal" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Altogether

[Al met al]
/ɔltəgɛðər/

noun

1. Informal terms for nakedness

 • "In the raw"
 • "In the altogether"
 • "In his birthday suit"
  synonym:
 • raw
 • ,
 • altogether
 • ,
 • birthday suit

1. Informele voorwaarden voor naaktheid

 • "In de rauwe"
 • "In het geheel"
 • "In zijn verjaardagspak"
  synoniem:
 • rauw
 • ,
 • helemaal
 • ,
 • verjaardagspak

adverb

1. To a complete degree or to the full or entire extent (`whole' is often used informally for `wholly')

 • "He was wholly convinced"
 • "Entirely satisfied with the meal"
 • "It was completely different from what we expected"
 • "Was completely at fault"
 • "A totally new situation"
 • "The directions were all wrong"
 • "It was not altogether her fault"
 • "An altogether new approach"
 • "A whole new idea"
  synonym:
 • wholly
 • ,
 • entirely
 • ,
 • completely
 • ,
 • totally
 • ,
 • all
 • ,
 • altogether
 • ,
 • whole

1. In volledige mate of in volledige of volledige mate wordt ( `heel 'vaak informeel gebruikt voor` geheel ')

 • "Hij was er helemaal van overtuigd"
 • "Volledig tevreden met de maaltijd"
 • "Het was totaal anders dan we hadden verwacht"
 • "Was volledig fout"
 • "Een totaal nieuwe situatie"
 • "De aanwijzingen waren helemaal verkeerd"
 • "Het was niet helemaal haar schuld"
 • "Een geheel nieuwe aanpak"
 • "Een heel nieuw idee"
  synoniem:
 • geheel
 • ,
 • helemaal
 • ,
 • allemaal
 • ,
 • heel

2. With everything included or counted

 • "Altogether he earns close to a million dollars"
  synonym:
 • altogether
 • ,
 • all told
 • ,
 • in all

2. Met alles inbegrepen of geteld

 • "In totaal verdient hij bijna een miljoen dollar"
  synoniem:
 • helemaal
 • ,
 • alles verteld
 • ,
 • in alles

3. With everything considered (and neglecting details)

 • "Altogether, i'm sorry it happened"
 • "All in all, it's not so bad"
  synonym:
 • all in all
 • ,
 • on the whole
 • ,
 • altogether
 • ,
 • tout ensemble

3. Met alles beschouwd als ( en het negeren van details )

 • "Helemaal, het spijt me dat het is gebeurd"
 • "Al met al is het niet zo erg"
  synoniem:
 • al met al
 • ,
 • over het geheel genomen
 • ,
 • helemaal
 • ,
 • tout ensemble

Examples of using

This is altogether different.
Dit is totaal anders.
Maybe in a different universe, our basic five senses are useless and we would require different senses altogether.
Misschien zijn onze basisvijf zintuigen in een ander universum nutteloos en hebben we totaal verschillende zintuigen nodig.
The troop was altogether destroyed.
De troep werd helemaal vernietigd.