Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "all" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "alles" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

All

[Allemaal]
/ɔl/

adjective

1. Quantifier

 • Used with either mass or count nouns to indicate the whole number or amount of or every one of a class
 • "We sat up all night"
 • "Ate all the food"
 • "All men are mortal"
 • "All parties are welcome"
  synonym:
 • all(a)

1. Kwantificator

 • Gebruikt met massa- of telnaamwoorden om het hele aantal of de hoeveelheid van of elk van een klasse aan te geven
 • "We zaten de hele nacht rechtop"
 • "At al het eten"
 • "Alle mannen zijn sterfelijk"
 • "Alle partijen zijn welkom"
  synoniem:
 • allemaal ( a )

2. Completely given to or absorbed by

 • "Became all attention"
  synonym:
 • all

2. Volledig gegeven aan of geabsorbeerd door

 • "Werd alle aandacht"
  synoniem:
 • allemaal

adverb

1. To a complete degree or to the full or entire extent (`whole' is often used informally for `wholly')

 • "He was wholly convinced"
 • "Entirely satisfied with the meal"
 • "It was completely different from what we expected"
 • "Was completely at fault"
 • "A totally new situation"
 • "The directions were all wrong"
 • "It was not altogether her fault"
 • "An altogether new approach"
 • "A whole new idea"
  synonym:
 • wholly
 • ,
 • entirely
 • ,
 • completely
 • ,
 • totally
 • ,
 • all
 • ,
 • altogether
 • ,
 • whole

1. In volledige mate of in volledige of volledige mate wordt ( `heel 'vaak informeel gebruikt voor` geheel ')

 • "Hij was er helemaal van overtuigd"
 • "Volledig tevreden met de maaltijd"
 • "Het was totaal anders dan we hadden verwacht"
 • "Was volledig fout"
 • "Een totaal nieuwe situatie"
 • "De aanwijzingen waren helemaal verkeerd"
 • "Het was niet helemaal haar schuld"
 • "Een geheel nieuwe aanpak"
 • "Een heel nieuw idee"
  synoniem:
 • geheel
 • ,
 • helemaal
 • ,
 • allemaal
 • ,
 • heel

Examples of using

I've lived in Boston all my life.
Ik woon mijn hele leven in Boston.
We got no thanks for all our work.
We hebben geen dank voor al ons werk.
Presence of all members is obligatory.
Aanwezigheid van alle leden is verplicht.