Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "age" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "tijdperk" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Age

[Leeftijd]
/eʤ/

noun

1. How long something has existed

 • "It was replaced because of its age"
  synonym:
 • age

1. Hoe lang er iets bestaat

 • "Het werd vervangen vanwege zijn leeftijd"
  synoniem:
 • leeftijd

2. An era of history having some distinctive feature

 • "We live in a litigious age"
  synonym:
 • historic period
 • ,
 • age

2. Een tijdperk van geschiedenis met een onderscheidend kenmerk

 • "We leven in een litigieus tijdperk"
  synoniem:
 • historische periode
 • ,
 • leeftijd

3. A time of life (usually defined in years) at which some particular qualification or power arises

 • "She was now of school age"
 • "Tall for his eld"
  synonym:
 • age
 • ,
 • eld

3. Een tijd van leven ( gewoonlijk gedefinieerd in jaren ) waarin een bepaalde kwalificatie of kracht ontstaat

 • "Ze was nu van schoolgaande leeftijd"
 • "Tal voor zijn oudheid"
  synoniem:
 • leeftijd
 • ,
 • eld

4. A prolonged period of time

 • "We've known each other for ages"
 • "I haven't been there for years and years"
  synonym:
 • long time
 • ,
 • age
 • ,
 • years

4. Een langdurige periode

 • "We kennen elkaar al eeuwen"
 • "Ik ben er al jaren niet meer geweest"
  synoniem:
 • lange tijd
 • ,
 • leeftijd
 • ,
 • jaren

5. A late time of life

 • "Old age is not for sissies"
 • "He's showing his years"
 • "Age hasn't slowed him down at all"
 • "A beard white with eld"
 • "On the brink of geezerhood"
  synonym:
 • old age
 • ,
 • years
 • ,
 • age
 • ,
 • eld
 • ,
 • geezerhood

5. Een late tijd van leven

 • "Ouderdom is niet voor mietjes"
 • "Hij laat zijn jaren zien"
 • "Leeftijd heeft hem helemaal niet vertraagd"
 • "Een baard wit met ouderling"
 • "Op de rand van geezerhood"
  synoniem:
 • ouderdom
 • ,
 • jaren
 • ,
 • leeftijd
 • ,
 • eld
 • ,
 • geezerhood

verb

1. Begin to seem older

 • Get older
 • "The death of his wife caused him to age fast"
  synonym:
 • age

1. Beginnen ouder te lijken

 • Ouder worden
 • "De dood van zijn vrouw zorgde ervoor dat hij snel ouder werd"
  synoniem:
 • leeftijd

2. Grow old or older

 • "She aged gracefully"
 • "We age every day--what a depressing thought!"
 • "Young men senesce"
  synonym:
 • senesce
 • ,
 • age
 • ,
 • get on
 • ,
 • mature
 • ,
 • maturate

2. Oud of ouder worden

 • "Ze is gracieus ouder geworden"
 • "We verouderen elke dag - wat een deprimerende gedachte!"
 • "Jonge mannen senesce"
  synoniem:
 • senesce
 • ,
 • leeftijd
 • ,
 • ga verder
 • ,
 • volwassen
 • ,
 • matig

3. Make older

 • "The death of his child aged him tremendously"
  synonym:
 • age

3. Ouder maken

 • "De dood van zijn kind heeft hem enorm verouderd"
  synoniem:
 • leeftijd

Examples of using

I understand Tom salted away a good deal for his old age.
Ik begrijp dat Tom veel heeft gezouten voor zijn oude dag.
Tom refuses to retire in spite of his age.
Tom weigert ondanks zijn leeftijd met pensioen te gaan.
Being a healthy eater will not stop you gaining weight once you hit middle age, Australian researchers have found.
Een gezonde eter zijn, zal je er niet van weerhouden om aan te komen zodra je de middelbare leeftijd bereikt, hebben Australische onderzoekers gevonden.