Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "afraid" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "bang" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Afraid

[Bang]
/əfred/

adjective

1. Filled with fear or apprehension

 • "Afraid even to turn his head"
 • "Suddenly looked afraid"
 • "Afraid for his life"
 • "Afraid of snakes"
 • "Afraid to ask questions"
  synonym:
 • afraid(p)

1. Gevuld met angst of angst

 • "Bang zelfs om zijn hoofd te draaien"
 • "Zag er plotseling bang uit"
 • "Bang voor zijn leven"
 • "Bang voor slangen"
 • "Bang om vragen te stellen"
  synoniem:
 • bang ( p )

2. Filled with regret or concern

 • Used often to soften an unpleasant statement
 • "I'm afraid i won't be able to come"
 • "He was afraid he would have to let her go"
 • "I'm afraid you're wrong"
  synonym:
 • afraid

2. Gevuld met spijt of bezorgdheid

 • Vaak gebruikt om een onaangename verklaring te verzachten
 • "Ik ben bang dat ik niet kan komen"
 • "Hij was bang dat hij haar zou moeten laten gaan"
 • "Ik ben bang dat je het mis hebt"
  synoniem:
 • bang

3. Feeling worry or concern or insecurity

 • "She was afraid that i might be embarrassed"
 • "Terribly afraid of offending someone"
 • "I am afraid we have witnessed only the first phase of the conflict"
  synonym:
 • afraid

3. Zorgen of zorgen of onzekerheid voelen

 • "Ze was bang dat ik me zou schamen"
 • "Vreselijk bang om iemand te beledigen"
 • "Ik ben bang dat we pas de eerste fase van het conflict hebben gezien"
  synoniem:
 • bang

4. Having feelings of aversion or unwillingness

 • "Afraid of hard work"
 • "Afraid to show emotion"
  synonym:
 • afraid

4. Gevoelens van afkeer of onwil hebben

 • "Bang voor hard werken"
 • "Bang om emotie te tonen"
  synoniem:
 • bang

Examples of using

I'm afraid of death very much. But thus I don't prevent it, but rather give myself some problems.
Ik ben erg bang voor de dood. Maar dus voorkom ik het niet, maar geef mezelf wat problemen.
I'm afraid I won't be able to have lunch with you today.
Ik ben bang dat ik vandaag niet met je kan lunchen.
I'm afraid I'll have to disappoint you. I don't want to be involved in your conversation.
Ik ben bang dat ik je moet teleurstellen. Ik wil niet betrokken zijn bij je gesprek.