Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "affirm" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "bevestigen" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Affirm

[Bevestigen]
/əfərm/

verb

1. Establish or strengthen as with new evidence or facts

 • "His story confirmed my doubts"
 • "The evidence supports the defendant"
  synonym:
 • confirm
 • ,
 • corroborate
 • ,
 • sustain
 • ,
 • substantiate
 • ,
 • support
 • ,
 • affirm

1. Vaststellen of versterken zoals met nieuw bewijs of feiten

 • "Zijn verhaal bevestigde mijn twijfels"
 • "Het bewijs ondersteunt de beklaagde"
  synoniem:
 • bevestigen
 • ,
 • volhouden
 • ,
 • onderbouwen
 • ,
 • ondersteuning

2. To declare or affirm solemnly and formally as true

 • "Before god i swear i am innocent"
  synonym:
 • affirm
 • ,
 • verify
 • ,
 • assert
 • ,
 • avow
 • ,
 • aver
 • ,
 • swan
 • ,
 • swear

2. Plechtig en formeel als waar te verklaren of te bevestigen

 • "Voor god zweer ik dat ik onschuldig ben"
  synoniem:
 • bevestigen
 • ,
 • verifiëren
 • ,
 • beweren
 • ,
 • avow
 • ,
 • gemiddelde
 • ,
 • zwaan
 • ,
 • zweer

3. Say yes to

  synonym:
 • affirm

3. Zeg ja tegen

  synoniem:
 • bevestigen