Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "advantageous" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "voordelig" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Advantageous

[Voordeel]
/ædvənteʤəs/

adjective

1. Giving an advantage

 • "A contract advantageous to our country"
 • "Socially advantageous to entertain often"
  synonym:
 • advantageous

1. Een voordeel geven

 • "Een contract voordelig voor ons land"
 • "Sociaal voordelig om vaak te entertainen"
  synoniem:
 • voordelig

2. Appropriate for achieving a particular end

 • Implies a lack of concern for fairness
  synonym:
 • advantageous

2. Geschikt voor het bereiken van een bepaald doel

 • Impliceert een gebrek aan bezorgdheid over eerlijkheid
  synoniem:
 • voordelig

Examples of using

We did this under very advantageous conditions.
We hebben dit onder zeer gunstige omstandigheden gedaan.