Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "advanced" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "geavanceerd" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Advanced

[Geavanceerd]
/ədvænst/

adjective

1. Farther along in physical or mental development

 • "The child's skeletal age was classified as `advanced'"
 • "Children in the advanced classes in elementary school read far above grade average"
  synonym:
 • advanced

1. Verder in fysieke of mentale ontwikkeling

 • "De skeletleeftijd van het kind werd geclassificeerd als" geavanceerd'"
 • "Kinderen in de gevorderde klassen op de basisschool lezen ver boven het gemiddelde"
  synoniem:
 • geavanceerd

2. Comparatively late in a course of development

 • "The illness had reached an advanced stage"
 • "An advanced state of exhaustion"
  synonym:
 • advanced(a)

2. Relatief laat in een ontwikkeling

 • "De ziekte was in een vergevorderd stadium"
 • "Een geavanceerde staat van uitputting"
  synoniem:
 • geavanceerd ( a )

3. Ahead of the times

 • "The advanced teaching methods"
 • "Had advanced views on the subject"
 • "A forward-looking corporation"
 • "Is british industry innovative enough?"
  synonym:
 • advanced
 • ,
 • forward-looking
 • ,
 • innovative
 • ,
 • modern

3. Voor de tijd

 • "De geavanceerde lesmethoden"
 • "Had een vooruitstrevende mening over het onderwerp"
 • "Een toekomstgericht bedrijf"
 • "Is de britse industrie innovatief genoeg?"
  synoniem:
 • geavanceerd
 • ,
 • toekomstgericht
 • ,
 • innovatief
 • ,
 • modern

4. At a higher level in training or knowledge or skill

 • "An advanced degree"
 • "An advanced text in physics"
 • "Special seminars for small groups of advanced students at the university"
  synonym:
 • advanced

4. Op een hoger niveau in training of kennis of vaardigheid

 • "Een gevorderde graad"
 • "Een geavanceerde tekst in de natuurkunde"
 • "Speciale seminars voor kleine groepen gevorderde studenten aan de universiteit"
  synoniem:
 • geavanceerd

5. Ahead in development

 • Complex or intricate
 • "Advanced technology"
 • "A sophisticated electronic control system"
  synonym:
 • advanced
 • ,
 • sophisticated

5. Vooruit in ontwikkeling

 • Complex of ingewikkeld
 • "Geavanceerde technologie"
 • "Een geavanceerd elektronisch controlesysteem"
  synoniem:
 • geavanceerd
 • ,
 • verfijnd

6. Far along in time

 • "A man of advanced age"
 • "Advanced in years"
 • "A ripe old age"
 • "The ripe age of 90"
  synonym:
 • advanced
 • ,
 • ripe

6. Ver in de tijd

 • "Een man van hoge leeftijd"
 • "In jaren vooruitgegaan"
 • "Een rijpe ouderdom"
 • "De rijpe leeftijd van 90"
  synoniem:
 • geavanceerd
 • ,
 • rijp

7. (of societies) highly developed especially in technology or industry

 • "Advanced societies"
 • "An advanced country technologically"
  synonym:
 • advanced

7. ( van samenlevingen ) hoog ontwikkeld, vooral in technologie of industrie

 • "Geavanceerde samenlevingen"
 • "Technologisch een geavanceerd land"
  synoniem:
 • geavanceerd

8. Situated ahead or going before

 • "An advance party"
 • "At that time the most advanced outpost was still east of the rockies"
  synonym:
 • advance(a)
 • ,
 • advanced(a)
 • ,
 • in advance(p)

8. Voor of voor

 • "Een voorpartij"
 • "Op dat moment lag de meest geavanceerde buitenpost nog ten oosten van de rockies"
  synoniem:
 • voorschot ( a )
 • ,
 • geavanceerd ( a )
 • ,
 • vooraf ( p )

Examples of using

They are sapient beings far more advanced than humans.
Het zijn sapient-wezens die veel geavanceerder zijn dan mensen.
The night was far advanced.
De nacht was ver gevorderd.
You can learn about advanced search features here.
U kunt hier meer te weten komen over geavanceerde zoekfuncties.