Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "admonition" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "voorgevoel" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Admonition

[Vermaning]
/ædmənɪʃən/

noun

1. Cautionary advice about something imminent (especially imminent danger or other unpleasantness)

 • "A letter of admonition about the dangers of immorality"
 • "The warning was to beware of surprises"
 • "His final word of advice was not to play with matches"
  synonym:
 • admonition
 • ,
 • monition
 • ,
 • warning
 • ,
 • word of advice

1. Waarschuwend advies over iets dreigend ( bijzonder dreigend gevaar of andere onaangenaamheden )

 • "Een vermaningsbrief over de gevaren van immoraliteit"
 • "De waarschuwing was om op te letten voor verrassingen"
 • "Zijn laatste advies was niet om met wedstrijden te spelen"
  synoniem:
 • vermaning
 • ,
 • monitie
 • ,
 • waarschuwing
 • ,
 • advies

2. A firm rebuke

  synonym:
 • admonition
 • ,
 • admonishment
 • ,
 • monition

2. Een stevige berisping

  synoniem:
 • vermaning
 • ,
 • monitie