Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "accord" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "akkoord" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Accord

[Akkoord]
/əkɔrd/

noun

1. Harmony of people's opinions or actions or characters

 • "The two parties were in agreement"
  synonym:
 • agreement
 • ,
 • accord

1. Harmonie van de meningen of acties of personages van mensen

 • "De twee partijen waren het eens"
  synoniem:
 • overeenkomst
 • ,
 • akkoord

2. Concurrence of opinion

 • "We are in accord with your proposal"
  synonym:
 • accord
 • ,
 • conformity
 • ,
 • accordance

2. Overeenstemming van mening

 • "We zijn het eens met uw voorstel"
  synoniem:
 • akkoord
 • ,
 • conformiteit
 • ,
 • overeenstemming

3. A written agreement between two states or sovereigns

  synonym:
 • treaty
 • ,
 • pact
 • ,
 • accord

3. Een schriftelijke overeenkomst tussen twee staten of vorsten

  synoniem:
 • verdrag
 • ,
 • pact
 • ,
 • akkoord

4. Sympathetic compatibility

  synonym:
 • accord

4. Sympathieke compatibiliteit

  synoniem:
 • akkoord

verb

1. Go together

 • "The colors don't harmonize"
 • "Their ideas concorded"
  synonym:
 • harmonize
 • ,
 • harmonise
 • ,
 • consort
 • ,
 • accord
 • ,
 • concord
 • ,
 • fit in
 • ,
 • agree

1. Samen gaan

 • "De kleuren harmoniseren niet"
 • "Hun ideeën zijn in overeenstemming"
  synoniem:
 • harmoniseren
 • ,
 • consort
 • ,
 • akkoord
 • ,
 • concord
 • ,
 • passen in
 • ,
 • mee eens

2. Allow to have

 • "Grant a privilege"
  synonym:
 • accord
 • ,
 • allot
 • ,
 • grant

2. Toestaan

 • "Geef een voorrecht"
  synoniem:
 • akkoord
 • ,
 • allot
 • ,
 • subsidie

Examples of using

The children were all tired and went to bed of their own accord.
De kinderen waren allemaal moe en gingen uit eigen beweging naar bed.