Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Zoology на български език

EnglishBulgarian

Zoology

/zoʊɑləʤi/

noun

1. All the animal life in a particular region or period

 • "The fauna of china"
 • "The zoology of the pliocene epoch"
  synonym:
 • fauna
 • ,
 • zoology

1. Целия животински живот в определен регион или период

 • "Фауната на китай"
 • "Зоологията на плиоценската епоха"
  синоним:
 • фауна
 • ,
 • зоология

2. The branch of biology that studies animals

  synonym:
 • zoology
 • ,
 • zoological science

2. Клонът на биологията, който изучава животни

  синоним:
 • зоология
 • ,
 • зоологическа наука