Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Yoga на български език

EnglishBulgarian

Yoga

/joʊgə/

noun

1. Hindu discipline aimed at training the consciousness for a state of perfect spiritual insight and tranquility that is achieved through the three paths of actions and knowledge and devotion

  synonym:
 • yoga

1. Индуистката дисциплина, насочена към обучение на съзнанието за състояние на съвършено духовно прозрение и спокойствие, което се постига чрез трите пътя на действията и знанието и предаността

  синоним:
 • йога

2. A system of exercises practiced as part of the hindu discipline to promote control of the body and mind

  synonym:
 • yoga

2. Система от упражнения, практикувани като част от индуистката дисциплина за насърчаване на контрола върху тялото и ума

  синоним:
 • йога