Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "yin" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "ин" на български език

EnglishBulgarian

Yin

[Ин]
/jɪn/

noun

1. The dark negative feminine principle in chinese dualistic cosmology

  • "The interaction of yin and yang maintains the harmony of the universe"
    synonym:
  • yin

1. Тъмният отрицателен женски принцип в китайската дуалистична космология

  • "Взаимодействието на ин и ян поддържа хармонията на вселената"
    синоним:
  • ин