Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "yell" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "йел" на български език

EnglishBulgarian

Yell

[Крещя]
/jɛl/

noun

1. A loud utterance

 • Often in protest or opposition
 • "The speaker was interrupted by loud cries from the rear of the audience"
  synonym:
 • cry
 • ,
 • outcry
 • ,
 • call
 • ,
 • yell
 • ,
 • shout
 • ,
 • vociferation

1. Силно изказване

 • Често в знак на протест или опозиция
 • "Ораторът беше прекъснат от силни викове от задната страна на публиката"
  синоним:
 • плача
 • ,
 • outcry
 • ,
 • обаждане
 • ,
 • крещи
 • ,
 • вик
 • ,
 • разпространение

2. A loud utterance of emotion (especially when inarticulate)

 • "A cry of rage"
 • "A yell of pain"
  synonym:
 • cry
 • ,
 • yell

2. Силно изказване на емоцията ( особено когато е неразделен )

 • "Плач на ярост"
 • "Крещи от болка"
  синоним:
 • плача
 • ,
 • крещи

verb

1. Utter a sudden loud cry

 • "She cried with pain when the doctor inserted the needle"
 • "I yelled to her from the window but she couldn't hear me"
  synonym:
 • shout
 • ,
 • shout out
 • ,
 • cry
 • ,
 • call
 • ,
 • yell
 • ,
 • scream
 • ,
 • holler
 • ,
 • hollo
 • ,
 • squall

1. Изрича внезапен силен вик

 • "Тя плачеше от болка, когато лекарят вкара иглата"
 • "Виках й от прозореца, но тя не можа да ме чуе"
  синоним:
 • вик
 • ,
 • извикайте
 • ,
 • плача
 • ,
 • обаждане
 • ,
 • крещи
 • ,
 • писък
 • ,
 • Holler
 • ,
 • Hollo
 • ,
 • клек

2. Utter or declare in a very loud voice

 • "You don't have to yell--i can hear you just fine"
  synonym:
 • yell
 • ,
 • scream

2. Изречете или декларирайте с много силен глас

 • "Не е нужно да крещиш - мога да те чуя добре"
  синоним:
 • крещи
 • ,
 • писък