Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "xi" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "xi" на български език

EnglishBulgarian

Xi

[Xi]
/ʃi/

noun

1. The cardinal number that is the sum of ten and one

  synonym:
 • eleven
 • ,
 • 11
 • ,
 • XI

1. Кардиналното число, което е сбор от десет и едно

  синоним:
 • единадесет
 • ,
 • 11
 • ,
 • XI

2. The 14th letter of the greek alphabet

  synonym:
 • xi

2. 14-та буква от гръцката азбука

  синоним:
 • xi

adjective

1. Being one more than ten

  synonym:
 • eleven
 • ,
 • 11
 • ,
 • xi

1. Да бъдеш един повече от десет

  синоним:
 • единадесет
 • ,
 • 11
 • ,
 • xi