Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Wring на български език

EnglishBulgarian

Wring

/rɪŋ/

noun

1. A twisting squeeze

 • "Gave the wet cloth a wring"
  synonym:
 • squeeze
 • ,
 • wring

1. Усукване на изцеждане

 • "Даде на мократа кърпа извиване"
синоним:
 • стискам,
 • изтръпване

verb

1. Twist and press out of shape

  synonym:
 • contort
 • ,
 • deform
 • ,
 • distort
 • ,
 • wring

1. Усукайте и натиснете извън форма

синоним:
 • контур,
 • деформация,
 • изкривяване,
 • изтръпване

2. Twist and compress, as if in pain or anguish

 • "Wring one's hand"
  synonym:
 • wring
 • ,
 • wrench

2. Усукване и компресиране, сякаш в болка или мъка

 • "„върни ръка“"
синоним:
 • изтръпване,
 • гаечен ключ

3. Obtain by coercion or intimidation

 • "They extorted money from the executive by threatening to reveal his past to the company boss"
 • "They squeezed money from the owner of the business by threatening him"
  synonym:
 • extort
 • ,
 • squeeze
 • ,
 • rack
 • ,
 • gouge
 • ,
 • wring

3. Получават чрез принуда или сплашване

 • "Те изнудиха пари от изпълнителната власт, като заплашиха да разкрият миналото му пред шефа на компанията"
 • "„те изтръгнаха пари от собственика на бизнеса, като го заплашиха“"
синоним:
 • изнудване,
 • стискам,
 • багажник,
 • Гудж,
 • изтръпване

4. Twist, squeeze, or compress in order to extract liquid

 • "Wring the towels"
  synonym:
 • wring

4. Усукайте, изстискайте или компресирайте, за да извлечете течност

 • "Крийте кърпите"
синоним:
 • изтръпване