Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Womanhood на български език

EnglishBulgarian

Womanhood

/wʊmənhʊd/

noun

1. The state of being an adult woman

  synonym:
 • womanhood
 • ,
 • muliebrity

1. Състоянието на възрастна жена

  синоним:
 • женственост
 • ,
 • muliebrity

2. Women as a class

 • "It's an insult to american womanhood"
 • "Woman is the glory of creation"
 • "The fair sex gathered on the veranda"
  synonym:
 • womanhood
 • ,
 • woman
 • ,
 • fair sex

2. Жени като класа

 • "Това е обида за американската женственост"
 • "Жената е славата на творението"
 • "Справедливият секс, събран на верандата"
  синоним:
 • женственост
 • ,
 • жена
 • ,
 • справедлив секс

3. The status of a woman

  synonym:
 • womanhood

3. Статутът на жена

  синоним:
 • женственост