Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "withered" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "засъхнала" на български език

EnglishBulgarian

Withered

[Повяхнал]
/wɪðərd/

adjective

1. Lean and wrinkled by shrinkage as from age or illness

 • "The old woman's shriveled skin"
 • "He looked shriveled and ill"
 • "A shrunken old man"
 • "A lanky scarecrow of a man with withered face and lantern jaws"-w.f.starkie
 • "He did well despite his withered arm"
 • "A wizened little man with frizzy grey hair"
  synonym:
 • shriveled
 • ,
 • shrivelled
 • ,
 • shrunken
 • ,
 • withered
 • ,
 • wizen
 • ,
 • wizened

1. Стройни и набръчкани от свиване от възрастта или болестта

 • "Свитата кожа на старата жена"
 • "Той изглеждаше свит и болен"
 • "Свит старец"
 • "Момиче плашило на човек с изсъхнало лице и челюсти на фенера" -w.f.starkie
 • "Той се справи добре въпреки изсъхналата си ръка"
 • "Мъдър мъдър мъж с фризирана сива коса"
  синоним:
 • сръчкан
 • ,
 • изтъркани
 • ,
 • свити
 • ,
 • изсъхна
 • ,
 • Wizen
 • ,
 • изморен

2. (used especially of vegetation) having lost all moisture

 • "Dried-up grass"
 • "The desert was edged with sere vegetation"
 • "Shriveled leaves on the unwatered seedlings"
 • "Withered vines"
  synonym:
 • dried-up
 • ,
 • sere
 • ,
 • sear
 • ,
 • shriveled
 • ,
 • shrivelled
 • ,
 • withered

2. ( използва се особено от растителност ), като е загубил цялата влага

 • "Изсъхнала трева"
 • "Пустинята беше оградена със сериозна растителност"
 • "Набръчкани листа върху невнимателните разсад"
 • "Изсъхнали лози"
  синоним:
 • изсъхна
 • ,
 • Сере
 • ,
 • търси
 • ,
 • сръчкан
 • ,
 • изтъркани

Examples of using

The plants withered because they had no water.
Растенията увяхнаха, защото не бяха поливани.