Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wistful" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "зашеметяващ" на български език

EnglishBulgarian

Wistful

[Тъжен]
/wɪstfəl/

adjective

1. Showing pensive sadness

 • "The sensitive and wistful response of a poet to the gentler phases of beauty"
  synonym:
 • pensive
 • ,
 • wistful

1. Показваща замислена тъга

 • "Чувствителната и зловеща реакция на поет към по-нежните фази на красотата"
  синоним:
 • замислен
 • ,
 • нахален