Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "whale" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "кит" на български език

EnglishBulgarian

Whale

[Кит]
/wel/

noun

1. A very large person

 • Impressive in size or qualities
  synonym:
 • giant
 • ,
 • hulk
 • ,
 • heavyweight
 • ,
 • whale

1. Много едър човек

 • Впечатляващо по размер или качества
  синоним:
 • гигант
 • ,
 • хълк
 • ,
 • тежка категория
 • ,
 • кит

2. Any of the larger cetacean mammals having a streamlined body and breathing through a blowhole on the head

  synonym:
 • whale

2. Всеки от по-големите китоподобни бозайници има опростено тяло и диша през дупка на главата

  синоним:
 • кит

verb

1. Hunt for whales

  synonym:
 • whale

1. Лов за китове

  синоним:
 • кит

Examples of using

I've never seen a live whale.
Никога не съм виждал кит наживо.
A whale is a mammal.
Китът е бозайник.