Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Welt на български език

EnglishBulgarian

Welt

/wɛlt/

noun

1. A raised mark on the skin (as produced by the blow of a whip)

 • Characteristic of many allergic reactions
  synonym:
 • wale
 • ,
 • welt
 • ,
 • weal
 • ,
 • wheal

1. Повдигнат знак върху кожата (, произведен от удара на камшик )

 • Характерни за много алергични реакции
  синоним:
 • Уейл
 • ,
 • Welt
 • ,
 • weal
 • ,
 • птичар

2. A raised or strengthened seam

  synonym:
 • welt

2. Повдигнат или подсилен шев

  синоним:
 • Welt

verb

1. Beat severely with a whip or rod

 • "The teacher often flogged the students"
 • "The children were severely trounced"
  synonym:
 • flog
 • ,
 • welt
 • ,
 • whip
 • ,
 • lather
 • ,
 • lash
 • ,
 • slash
 • ,
 • strap
 • ,
 • trounce

1. Бие тежко с камшик или жезъл

 • "„учителят често блъска учениците“"
 • "„децата бяха силно разтревожени“"
  синоним:
 • flog
 • ,
 • Welt
 • ,
 • камшик
 • ,
 • Lather
 • ,
 • лаш
 • ,
 • наклонена черта
 • ,
 • каишка
 • ,
 • подскачане

2. Put a welt on

 • "Welt the shoes"
  synonym:
 • welt

2. Сложи венец

 • "Почувствах обувките"
  синоним:
 • Welt