Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "weaken" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "отслабена" на български език

EnglishBulgarian

Weaken

[Отслабвам]
/wikən/

verb

1. Lessen the strength of

 • "The fever weakened his body"
  synonym:
 • weaken

1. Намалете силата на

 • "Треската отслаби тялото му"
  синоним:
 • отслабвам

2. Become weaker

 • "The prisoner's resistance weakened after seven days"
  synonym:
 • weaken

2. Станете по-слаби

 • "„съпротивата на затворника отслабна след седем дни“"
  синоним:
 • отслабвам

3. Destroy property or hinder normal operations

 • "The resistance sabotaged railroad operations during the war"
  synonym:
 • sabotage
 • ,
 • undermine
 • ,
 • countermine
 • ,
 • counteract
 • ,
 • subvert
 • ,
 • weaken

3. Унищожи собственост или възпрепятства нормалните операции

 • "„съпротивата саботира железопътните операции по време на войната“"
  синоним:
 • саботаж
 • ,
 • подкопавам
 • ,
 • контрмин
 • ,
 • противодейства
 • ,
 • подривам
 • ,
 • отслабвам

4. Reduce the level or intensity or size or scope of

 • "De-escalate a crisis"
  synonym:
 • de-escalate
 • ,
 • weaken
 • ,
 • step down

4. Намалете нивото или интензитета или размера или обхвата на

 • "Деескалиране на криза"
  синоним:
 • деескалат
 • ,
 • отслабвам
 • ,
 • спуснете надолу

5. Lessen in force or effect

 • "Soften a shock"
 • "Break a fall"
  synonym:
 • dampen
 • ,
 • damp
 • ,
 • soften
 • ,
 • weaken
 • ,
 • break

5. Намалена в сила или ефект

 • "Смекчи шок"
 • "Счупи падане"
  синоним:
 • dimpen
 • ,
 • влажен
 • ,
 • омекотявам
 • ,
 • отслабвам
 • ,
 • почивка