Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "watchdog" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "куче пазач" на български език

EnglishBulgarian

Watchdog

[Куче пазач]
/wɑʧdɔg/

noun

1. A guardian or defender against theft or illegal practices or waste

 • "She is the global watchdog for human rights abuses"
  synonym:
 • watchdog

1. Настойник или защитник срещу кражба или незаконни практики или прахосване

 • "Тя е глобалният пазач на нарушенията на човешките права"
  синоним:
 • куче пазач

2. A dog trained to guard property

  synonym:
 • watchdog
 • ,
 • guard dog

2. Куче, обучено да пази имущество

  синоним:
 • куче пазач