Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wager" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "залог" на български език

EnglishBulgarian

Wager

[Облог]
/weʤər/

noun

1. The act of gambling

 • "He did it on a bet"
  synonym:
 • bet
 • ,
 • wager

1. Актът на хазарт

 • "Той го направи на залог"
синоним:
 • залог,
 • залагане

2. The money risked on a gamble

  synonym:
 • stake
 • ,
 • stakes
 • ,
 • bet
 • ,
 • wager

2. Парите рискуваха на хазарт

синоним:
 • залог,
 • колове,
 • залог,
 • залагане

verb

1. Stake on the outcome of an issue

 • "I bet $100 on that new horse"
 • "She played all her money on the dark horse"
  synonym:
 • bet
 • ,
 • wager
 • ,
 • play

1. Залог върху резултата от даден въпрос

 • "„залагам $ 100 на този нов кон“"
 • "Тя изсвири всичките си пари на тъмния кон"
синоним:
 • залог,
 • залагане,
 • игра

2. Maintain with or as if with a bet

 • "I bet she will be there!"
  synonym:
 • bet
 • ,
 • wager

2. Поддържайте със или сякаш със залог

 • "Обзалагам се, че тя ще бъде там!"
синоним:
 • залог,
 • залагане