Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "vulnerable" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "уязвими" на български език

EnglishBulgarian

Vulnerable

[Уязвим]
/vəlnərəbəl/

adjective

1. Susceptible to attack

 • "A vulnerable bridge"
  synonym:
 • vulnerable

1. Податливи на атака

 • "Уязвим мост"
  синоним:
 • уязвим

2. Susceptible to criticism or persuasion or temptation

 • "Vulnerable to bribery"
 • "An argument vulnerable to refutation"
  synonym:
 • vulnerable

2. Податливи на критика или убеждаване или изкушение

 • "Уязвим за подкуп"
 • "Аргумент, уязвим за опровержение"
  синоним:
 • уязвим

3. Capable of being wounded or hurt

 • "Vulnerable parts of the body"
  synonym:
 • vulnerable

3. Способен да бъде ранен или наранен

 • "Уязвими части на тялото"
  синоним:
 • уязвим