Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "voicing" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "гласово" на български език

EnglishBulgarian

Voicing

[Озвучаване]
/vɔɪsɪŋ/

noun

1. The act of adjusting an organ pipe (or wind instrument) so that it conforms to the standards of tone and pitch and color

    synonym:
  • voicing

1. Актът на регулиране на органна тръба (или духов инструмент), така че да отговаря на стандартите за тон, височина и цвят

    синоним:
  • озвучаване