Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Voicing на български език

EnglishBulgarian

Voicing

/vɔɪsɪŋ/

noun

1. The act of adjusting an organ pipe (or wind instrument) so that it conforms to the standards of tone and pitch and color

    synonym:
  • voicing

1. Актът за регулиране на органна тръба ( или духов инструмент ), така че да отговаря на стандартите за тон и стъпка и цвят

    синоним:
  • озвучаване