Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "vocation" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "вокация" на български език

EnglishBulgarian

Vocation

[Призвание]
/voʊkeʃən/

noun

1. The particular occupation for which you are trained

  synonym:
 • career
 • ,
 • calling
 • ,
 • vocation

1. Конкретното занимание, за което сте обучени

  синоним:
 • кариера
 • ,
 • обаждам се
 • ,
 • призвание

2. A body of people doing the same kind of work

  synonym:
 • occupational group
 • ,
 • vocation

2. Тяло от хора, които вършат същия вид работа

  синоним:
 • професионална група
 • ,
 • призвание