Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Vitriol на български език

EnglishBulgarian

Vitriol

/vɪtriəl/

noun

1. (h2so4) a highly corrosive acid made from sulfur dioxide

 • Widely used in the chemical industry
  synonym:
 • vitriol
 • ,
 • oil of vitriol
 • ,
 • sulfuric acid
 • ,
 • sulphuric acid

1. ( h2so4 ) силно корозивна киселина, произведена от серен диоксид

 • Широко използван в химическата промишленост
  синоним:
 • витриол
 • ,
 • масло от витриол
 • ,
 • сярна киселина
 • ,
 • сярна киселина

2. Abusive or venomous language used to express blame or censure or bitter deep-seated ill will

  synonym:
 • vituperation
 • ,
 • invective
 • ,
 • vitriol

2. Насилствен или отровен език, използван за изразяване на вина или недоверие или горчива дълбока болна воля

  синоним:
 • витуперация
 • ,
 • инвеститивен
 • ,
 • витриол

verb

1. Expose to the effects of vitriol or injure with vitriol

  synonym:
 • vitriol

1. Излагайте на въздействието на витриол или наранявайте с витриол

  синоним:
 • витриол

2. Subject to bitter verbal abuse

  synonym:
 • vitriol

2. Подложени на горчива словесна злоупотреба

  синоним:
 • витриол