Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "visitation" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "посещение" на български език

EnglishBulgarian

Visitation

[Посещение]
/vɪzɪteʃən/

noun

1. An annoying or frustrating or catastrophic event

 • "His mother-in-law's visits were a great trial for him"
 • "Life is full of tribulations"
 • "A visitation of the plague"
  synonym:
 • trial
 • ,
 • tribulation
 • ,
 • visitation

1. Досадно или разочароващо или катастрофално събитие

 • "Посещенията на тъща му бяха голямо изпитание за него"
 • "Животът е пълен с премеждия"
 • "Посещение на чумата"
  синоним:
 • изпитание
 • ,
 • скръб
 • ,
 • посещение

2. Any disaster or catastrophe

 • "A visitation of the plague"
  synonym:
 • visitation

2. Всяко бедствие или катастрофа

 • "Посещение на чумата"
  синоним:
 • посещение

3. An official visit for inspection or supervision

 • "The commissioner made visitations to all the precinct stations"
 • "The recent visitation of the bishop to his diocese"
  synonym:
 • visitation

3. Официално посещение за проверка или надзор

 • "Комисарят направи посещения във всички районни станции"
 • "Скорошното посещение на епископа в епархията му"
  синоним:
 • посещение