Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Vane на български език

EnglishBulgarian

Vane

/ven/

noun

1. Mechanical device attached to an elevated structure

 • Rotates freely to show the direction of the wind
  synonym:
 • weathervane
 • ,
 • weather vane
 • ,
 • vane
 • ,
 • wind vane

1. Механично устройство, прикрепено към повдигната структура

 • Се върти свободно, за да покаже посоката на вятъра
  синоним:
 • weathervane
 • ,
 • метеорологична лопатка
 • ,
 • Vane
 • ,
 • вятърна лопатка

2. A fin attached to the tail of an arrow, bomb or missile in order to stabilize or guide it

  synonym:
 • vane

2. Перка, прикрепена към опашката на стрела, бомба или ракета, за да се стабилизира или ръководи

  синоним:
 • Vane

3. Flat surface that rotates and pushes against air or water

  synonym:
 • blade
 • ,
 • vane

3. Плоска повърхност, която се върти и тласка към въздух или вода

  синоним:
 • острие
 • ,
 • Vane

4. The flattened weblike part of a feather consisting of a series of barbs on either side of the shaft

  synonym:
 • vane
 • ,
 • web

4. Сплесканата уеб част на перо, състояща се от поредица от щанги от двете страни на вала

  синоним:
 • Vane
 • ,
 • уеб