Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "van" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "ван" на български език

EnglishBulgarian

Van

[Ван]
/væn/

noun

1. Any creative group active in the innovation and application of new concepts and techniques in a given field (especially in the arts)

  synonym:
 • avant-garde
 • ,
 • vanguard
 • ,
 • van
 • ,
 • new wave

1. Всяка творческа група, активна в иновациите и прилагането на нови концепции и техники в дадена област (особено в изкуствата)

  синоним:
 • авангард
 • ,
 • ван
 • ,
 • нова вълна

2. The leading units moving at the head of an army

  synonym:
 • vanguard
 • ,
 • van

2. Водещите части, движещи се начело на армия

  синоним:
 • авангард
 • ,
 • ван

3. (great britain) a closed railroad car that carries baggage or freight

  synonym:
 • van

3. (великобритания) затворен железопътен вагон, който превозва багаж или товари

  синоним:
 • ван

4. A camper equipped with living quarters

  synonym:
 • van
 • ,
 • caravan

4. Кемпер, оборудван с жилищни помещения

  синоним:
 • ван
 • ,
 • каравана

5. A truck with an enclosed cargo space

  synonym:
 • van

5. Камион със затворено товарно пространство

  синоним:
 • ван