Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "vain" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "суета" на български език

EnglishBulgarian

Vain

[Напразно]
/ven/

adjective

1. Characteristic of false pride

 • Having an exaggerated sense of self-importance
 • "A conceited fool"
 • "An attitude of self-conceited arrogance"
 • "An egotistical disregard of others"
 • "So swollen by victory that he was unfit for normal duty"
 • "Growing ever more swollen-headed and arbitrary"
 • "Vain about her clothes"
  synonym:
 • conceited
 • ,
 • egotistic
 • ,
 • egotistical
 • ,
 • self-conceited
 • ,
 • swollen
 • ,
 • swollen-headed
 • ,
 • vain

1. Характерно за фалшивата гордост

 • Да имаш преувеличено чувство за собствена значимост
 • "Самонадеян глупак"
 • "Отношение на самонадеяна арогантност"
 • "Егоистично пренебрежение към другите"
 • "Толкова набъбнал от победата, че не беше годен за нормален дълг"
 • "Растейки все по-набъбнали и произволни"
 • "Празно за дрехите й"
  синоним:
 • самонадеян
 • ,
 • егоистичен
 • ,
 • подут
 • ,
 • подута глава
 • ,
 • напразно

2. Unproductive of success

 • "A fruitless search"
 • "Futile years after her artistic peak"
 • "A sleeveless errand"
 • "A vain attempt"
  synonym:
 • bootless
 • ,
 • fruitless
 • ,
 • futile
 • ,
 • sleeveless
 • ,
 • vain

2. Непродуктивен успех

 • "Безплодно търсене"
 • "Безполезни години след артистичния й връх"
 • "Задача без ръкави"
 • "Суетен опит"
  синоним:
 • без ботуши
 • ,
 • безплоден
 • ,
 • безполезен
 • ,
 • без ръкави
 • ,
 • напразно

Examples of using

All their efforts were in vain.
Всичките им усилия бяха напразно.
He tried in vain to lift up the stone.
Той напразно се опита да повдигне камъка.
All the doctor's efforts were in vain and the man soon died.
Всичките усилия на лекаря бяха напразни и мъжът скоро почина.