Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "vacate" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "вакате" на български език

EnglishBulgarian

Vacate

[Освободете се]
/veket/

verb

1. Leave (a job, post, or position) voluntarily

 • "She vacated the position when she got pregnant"
 • "The chairman resigned when he was found to have misappropriated funds"
  synonym:
 • vacate
 • ,
 • resign
 • ,
 • renounce
 • ,
 • give up

1. Напуснете (работа, длъжност или длъжност) доброволно

 • "Тя освободи позицията, когато забременя"
 • "Председателят подаде оставка, когато се установи, че е присвоил средства"
  синоним:
 • освободете
 • ,
 • оставка
 • ,
 • отречете се
 • ,
 • откажи се

2. Leave behind empty

 • Move out of
 • "You must vacate your office by tonight"
  synonym:
 • vacate
 • ,
 • empty
 • ,
 • abandon

2. Оставете след себе си празен

 • Излезте от
 • "Трябва да освободите офиса си до довечера"
  синоним:
 • освободете
 • ,
 • празен
 • ,
 • изоставям

3. Cancel officially

 • "He revoked the ban on smoking"
 • "Lift an embargo"
 • "Vacate a death sentence"
  synonym:
 • revoke
 • ,
 • annul
 • ,
 • lift
 • ,
 • countermand
 • ,
 • reverse
 • ,
 • repeal
 • ,
 • overturn
 • ,
 • rescind
 • ,
 • vacate

3. Отмени официално

 • "Той отмени забраната за пушене"
 • "Вдигнете ембарго"
 • "„отмяна на смъртна присъда“"
  синоним:
 • отменям
 • ,
 • анулирам
 • ,
 • повдигане
 • ,
 • контраманда
 • ,
 • обратен
 • ,
 • отмяна
 • ,
 • преобръщане
 • ,
 • освободете