Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "useful" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "полезно" на български език

EnglishBulgarian

Useful

[Полезен]
/jusfəl/

adjective

1. Being of use or service

 • "The girl felt motherly and useful"
 • "A useful job"
 • "A useful member of society"
  synonym:
 • useful
 • ,
 • utile

1. Да бъде от полза или услуга

 • "Момичето се чувстваше майчинско и полезно"
 • "Полезна работа"
 • "Полезен член на обществото"
  синоним:
 • полезен
 • ,
 • причудлив

2. Having a useful function

 • "Utilitarian steel tables"
  synonym:
 • utilitarian
 • ,
 • useful

2. С полезна функция

 • "Утилитарни стоманени маси"
  синоним:
 • утилитарен
 • ,
 • полезен

Examples of using

I hope it's useful.
Надявам се да е от полза.
I hope it's useful.
Дано да е от полза.
Iron is a useful metal.
Желязното е полезен метал.