Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "urinate" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "уринат" на български език

EnglishBulgarian

Urinate

[Уринирайте]
/jərənet/

verb

1. Pass after the manner of urine

 • "The sick men urinated blood"
  synonym:
 • urinate

1. Преминете след начина на урината

 • "Болните мъже уринираха кръв"
  синоним:
 • уринирайте

2. Eliminate urine

 • "Again, the cat had made on the expensive rug"
  synonym:
 • make
 • ,
 • urinate
 • ,
 • piddle
 • ,
 • puddle
 • ,
 • micturate
 • ,
 • piss
 • ,
 • pee
 • ,
 • pee-pee
 • ,
 • make water
 • ,
 • relieve oneself
 • ,
 • take a leak
 • ,
 • spend a penny
 • ,
 • wee
 • ,
 • wee-wee
 • ,
 • pass water

2. Елиминирайте урината

 • "Отново котката беше направила на скъпия килим"
  синоним:
 • направи
 • ,
 • уринирайте
 • ,
 • пидъл
 • ,
 • локва
 • ,
 • миктурирам
 • ,
 • пикня
 • ,
 • пикая
 • ,
 • пи-пи
 • ,
 • направете вода
 • ,
 • облекчи се
 • ,
 • вземете теч
 • ,
 • похарчи една стотинка
 • ,
 • уи
 • ,
 • уи-уи
 • ,
 • прокарайте вода