Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "urging" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "набухване" на български език

EnglishBulgarian

Urging

[Настоятелно]
/ərʤɪŋ/

noun

1. A verbalization that encourages you to attempt something

 • "The ceaseless prodding got on his nerves"
  synonym:
 • goad
 • ,
 • goading
 • ,
 • prod
 • ,
 • prodding
 • ,
 • urging
 • ,
 • spur
 • ,
 • spurring

1. Вербализация, която ви насърчава да опитате нещо

 • "Непрекъснатото подтикване му лазеше по нервите"
  синоним:
 • гоад
 • ,
 • подтикване
 • ,
 • произв
 • ,
 • настояване
 • ,
 • шпора
 • ,
 • пришпорващ

2. The act of earnestly supporting or encouraging

  synonym:
 • urging

2. Актът на искрена подкрепа или насърчаване

  синоним:
 • настояване

3. Insistent solicitation and entreaty

 • "His importunity left me no alternative but to agree"
  synonym:
 • importunity
 • ,
 • urgency
 • ,
 • urging

3. Настойчиво привличане и молба

 • "Неговата настойчивост не ми остави друга алтернатива, освен да се съглася"
  синоним:
 • импортност
 • ,
 • спешност
 • ,
 • настояване